Evde Fason İşçilere Sigorta Zorunluluğu Var Mı?

1 yıl önce


© Evde Fason İşçilere Sigorta Zorunluluğu Var Mı?

Evde çalışan fason işçilere sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Evde fason işçilere sigorta zorunluluğu olmasına rağmen sigorta yaptırılmadığının tespit edilmesi durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu işverene ceza verebilmektedir. Ev hizmetlerinin belirli bir standarttaki çalışma şartlarını kapsaması durumunda sigortalılık zorunlu hale gelmektedir. İşverenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na evde çalıştırdıkları kişilerin işe girişlerini bildirmelilerdir. Kadınların bu şekilde emeklilik hakkı elde edebilmeleri mümkündür. Bu sayede kadınlar çalışma hayatına katılmaktadırlar.

Ev hizmetlerinde çalışanların işverenleri ile aralarında biri ş sözleşmesi yapılmaktadır. Fason işçilerin haklarının farkında olarak bu sözleşmenin maddelerine dikkat etmeleri gereklidir. Taleplerinin olması durumunda da sözleşmeye madde olarak bunları ekletmeleri gereklidir. Her ne kadar gelir vergisinden muaf tutuluyor olsalar da gelir vergisi kapsamında vergi ödemeleri bulunmaktadır.

Makalede Neler Var?

Evde Fason İşçilere Sigorta Zorunluluğunun Olduğu Durumlar Nelerdir? Evde Çalışan Fason İşçilere Tanınan Haklar Nelerdir? Bir Ayda 10 Günden Fazla Çalışanların Sigortaları Nasıl Olmalıdır? Evde Çalışan Fason İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatı Hakları Var Mıdır? Parça Başı Çalışan İşçilere Sigorta Zorunluluğu Var Mıdır? Çalışmayan Kadınların Emekli Olabilmeleri İçin Yapmaları Gerekenler Nelerdir? Fason İşlerde Muhasebe İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır? Fason İşçilik KDV Oranı Nedir? Evde Çalışan Fason İşçilerin Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesilir Mi? Evde Fason İşçilere Örnekler Nelerdir? Evde çalışan fason işçi örneklerinden bazıları şunlardır:
Evde Fason İşçilere Sigorta Zorunluluğunun Olduğu Durumlar Nelerdir?

Evde fason işçiye sigorta zorunluluğu gerektiren durumlar şunlardır:

Evde çalıştırılan işçi herhangi bir işin görülmesini sağlıyor ise sigortası yapılmalıdır. Evde çalıştırılan işçiye bir ücret ödeniyor ise sigortalı olmalıdır. Belirli bir zaman içerisinde çalışma gerçekleşiyor ise sigortalı çalıştırılmalıdır. Bağımlılık unsuru kapsamında çalışanlar için sigorta zorunludur.

Yukarıda belirtilen maddeler tek başlarına sigortayı zorunlu hale getirmemektedirler. Ancak hepsinin bir arada olması durumunda evde çalıştırılan fason işçiye sigorta yaptırılması gereklidir. 4A sigortalı olması gereklidir.

Evde Çalışan Fason İşçilere Tanınan Haklar Nelerdir?

Evde çalışan fason işçilerin çalışma hakları, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında güvence altına alınmaktadır. Bu kanunun genel hizmet sözleşmesi yasasında evde çalışan fason işçilerin yasal hakları belirtilmektedir. Ayrıca bu kanun 2019 yılında yeniden düzenlenmiştir. Kanuna göre bir ay içerisinde 10 günden daha uzun süre ev hizmetlerinde çalışan biri var ise; kendisine sigorta yaptırılması gereklidir. 10 günden daha kısa süre çalışması halinde ise; 10 gün part time sigorta yaptırılması gereklidir. Fason işçilerin yıllık izin hakları olduğu gibi en az 2 hafta ücretli izin kullanabilme hakları da bulunmaktadır. Bu haklarını kullanabilmeleri için ise bir senelik bir çalışma süresini tamamlamış olmaları gereklidir. Ayrıca Borçlar Kanunu’nun 434. maddesine göre fason işçilerin hizmet sözleşmelerinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi durumunda; işçi zararını tazmin edebilmektedir. Bunun için ücretinin üç katı kadar ödeme alabilmektedir.

  Evde Çocuk Bakımı Bakıcı Yardımı Parası Sorgulama

Bir Ayda 10 Günden Fazla Çalışanların Sigortaları Nasıl Olmalıdır?

10 günden fazla çalışanların sigortaları, 4A kapsamında yaptırılmalıdır. 5510 sayılı kanuna göre sigorta şartları şekillendirilmektedir. Bu kanuna göre işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na işçisinin bildirimini yaparak, sigortasını başlatmalıdır. Bir ayda 10 günden fazla çalışanların sigortaları şöyledir:

Uzun vadeli sigorta kolları için %20 oranında ödeme yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası ödemesi %12.5 oranındadır. İş kazası ve meslek hastalıkları gibi konular için ödenen sigorta primi %2 oranındadır. %3 oranında işsizlik sigorta primi ödenmektedir.

Bu sigorta ödemeleri belirtilen oranlarda işveren tarafından yapılmalıdır. Düzenli ödenmeleri gerektiği gibi işçilerin de çalışma şartlarının sorumluluğunu yerine getiriyor olmaları gereklidir.

Evde Çalışan Fason İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatı Hakları Var Mıdır?

Evde çalışan fason işçilerin kıdem tazminatı hakkı yoktur. İhbar tazminatı hakkı da bulunmamaktadır. Evde verilen hizmetler 4857 sayılı kanun kapsamında çalışmaya dahil olmamaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı hakkının elde edilebilmesi için ise 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir çalışma hayatının olması gereklidir. Ancak evde çalışan fason işçilerin de kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı alabileceği bir durum bulunmaktadır. İşveren ile yapılan iş sözleşmesine tazminat ile ilgili bir madde eklenmesi durumunda, tazminat hakkı doğabilmektedir.

Parça Başı Çalışan İşçilere Sigorta Zorunluluğu Var Mıdır?

Parça başı çalışan işçilerin sigortası yapılmalıdır. Belirli bir iş karşılığında belirli bir ücret alıyor olmaları ve belirli bir zaman diliminde bağımlı olmaları dolayısı ile kanunlara göre evde fason işçilere sigorta zorunluluğu kapsamına girmektedirler.

Çalışmayan Kadınların Emekli Olabilmeleri İçin Yapmaları Gerekenler Nelerdir?

Çalışmayan kadınların emeklilik şartları aşağıda sıralanmıştır:

Çalışmayan kadınlar, evden veya nereden çalışırsalar çalışsınlar; emekli olabilmeleri için bir ay içerisinde en az 10 günlük çalışmalarının olması gereklidir. Dolayısı ile de sigortaları olmalıdır. İsteğe bağlı sigortalılık hizmeti aracılığı ile çalışmayan kadınların emekli olabilmeleri mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması ile isteğe bağlı sigortalılık başlatılabilmektedir. En az dönemin asgari ücretinin %32’si olmak üzere aylık prim ödemesi yaparak çalışmayan kadınların da emekli olabilmeleri mümkündür.
  2020 Yurtdışı Emeklilik Şartları ve Emeklilik İşlemleri

Fason İşlerde Muhasebe İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?

Fason işlerde muhasebe işlemleri; KDV’nin ikide biri oranında fasona iş yapanlara ödeme yaparak gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda işverenlerin vergilerini ödediklerine dair bir beyanname vermeleri ve tahakkuk fişi ile beraber vergi dairelerinden kaşeli alındı belgesini almaları gereklidir. Fason iş yapanlara da muhasebe işlemleri ile ilgili gerekli belgeler verilmelidir. Muhasebe işlemlerinin belirleyici etkenleri aşağıda belirtilmiştir:

Yapılan iş kapsamında çalışan fason işçi sayısı önemlidir. Yapılan işin kapasitesi ve ne kadar büyük olduğu belirleyici bir etkendir. Fason işlerde kullanılan malzemeler ve fiyatları muhasebe işlemlerinde bir etkendir. KDV hesaplamaları yapılırken, işten elde edilen kazanç da dahil edilmektedir. KDV oranları seneden seneye göre değişmektedir. Ancak yapılacak işte kullanılan malzemeye göre de muhasebe işlemlerinde belirtilecek olan KDV tutarı değişebilmektedir. Fason İşçilik KDV Oranı Nedir?

Fason işçilik KDV oranı; 49 sayılı KDV sirkülerine göre belirlenmektedir. Fason işlerin türüne, büyüklüğüne ve içeriğine bakmadan; hepsine uygulanan KDV oranı %8’dir. Ancak büyüklüklerine göre fason işler değerlendirildiğinde, bazı işler için uygulanan KDV oranı %18 olabilmektedir. Fason işçilik KDV oranına örnek vermek gerekir ise; tekstil ve konfeksiyon alanında bir fason iş yapılıyor ise, bu işten %8 oranında KDV alınmaktadır. Ancak buna ek olarak tevkifat da uygulanmaktadır ve bu da ikide biri oranına denk gelmektedir.

Evde Çalışan Fason İşçilerin Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesilir Mi?

Evde çalışan fason işçilerden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu esas alınarak bu kesinti yapılmaktadır. Yapılan kesintiler damga vergisi adı altındadır. Başka bir isim ile vergi kesintisi yapılamamaktadır. Ayrıca fason işçilerin işverenlerinden aldıkları ücretten de herhangi bir vergi kesintisi olmamaktadır. Hali hazırda ücretten gelir vergisi kesilmediği için de asgari geçim indirimi de uygulanmamaktadır. Dolayısı ile alınan damga vergisinde indirime gidilmemektedir. Bu şartlar yabancı işçiler için de geçerlidir. Yabancı işçilerin çalışma izinlerinin olması gereklidir. Ayrıca çalışma sürelerinin bir ay içerisinde 10 günden az olması halinde, sigortaları bir ay için yapılmalıdır.

  Rapor Parası Ne Kadar

Evde Fason İşçilere Örnekler Nelerdir? Evde çalışan fason işçi örneklerinden bazıları şunlardır: Evde fason işçilere sigorta zorunluluğu olan işlerden bir tanesi ev temizliğidir. Ev temizliği için gelen çalışanlara sigorta yaptırılmalıdır. Bahçıvanlık hizmeti verenlere sigorta yaptırılması gereklidir. Evde bulunan çocuklara bakanların sigortaları olmalıdır. Yaşlılara bakanlara sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Hasta bakımını üstlenenlerin sigortalarının olması gereklidir.

SGK, SSK, Bağ-Kur Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır ?

E-Devlet Şahıs Ödemeleri İçin Banka Hesabı Tanımlama Nasıl Yapılır

İşten Çıkan Doğum Parası Alır Mı? İşten Çıkarılan Kadın Doğum Parası Alabilir Mi?