Engelli Raporu ve Sağlık Raporu Sorgulama İşlemleri

1 yıl önce


© Engelli Raporu ve Sağlık Raporu Sorgulama İşlemleri

Engelli sağlık raporu sorgulama işlemi oldukça kolay ve zahmetsiz bir şekilde çevrimiçi olarak yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu engelli raporu ve sağlık raporu sorgulama işlemleri için Internet üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir.

Sosyal bir devlet olan ülkemizde vatandaşlara yapılan birçok destek yardımı bulunmaktadır. Devlet tarafından engelli vatandaşlara sağlanan birçok olanaktan yararlanmak ve engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için verilen desteklerden faydalanmak her engelli vatandaşın hakkıdır. Türkiye’de yaşamakta olan engelli vatandaşların sayısı 10 milyonu bulmakta ve engel durumları doğuştan olduğu gibi sonradan da oluşabilmektedir. Engelli vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüten devletin sağladığı olanaklardan faydalanmak için engel durumunu gösteren sağlık raporuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Engelli vatandaşların sosyal devletin kendilerine sağlamış olduğu hak ve olanaklardan yararlanmaları için gerekli olan engelli sağlık raporları için yapılacak olan sorgulama işlemleri vatandaşların kimlik belgeleri ile e-devlet sistemine girişleri ile mümkün olmaktadır. Engelli raporu ve sağlık raporu sorgulama işlemleri ve rapor alım şartları hakkında detaylı bilgi yazının devamında paylaşılmıştır.

Makalede Neler Var?

Engelli Raporu Nasıl Alınır? Engelli Rapor Alım Süresi Engelli Raporu Başvuru Evrakları Engelli Rapor Sorgusu Yapılması E-Devlet Engelli Rapor Sorgulaması Sağlık Raporu Kimlere Verilir? Sağlık Rapor Sorgulaması Sağlık Raporu Alım Şartları Sağlık Raporu Hesaplama
Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli sağlık raporu almak için tam teşekküllü devlet hastanelerine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Devlet hastanelerinden alınacak olan engelli raporu ile vatandaşlar sahip oldukları engel durumunu ispatlamış olurlar. Kanunlara göre belirlenmiş olan hastanelerden alınan engelli sağlık raporlarını almak için başvurulan yetkili hastanelerde sağlık kurulu bölümleri mevcuttur. Engelli vatandaşlar bu bölümlerden sağlık kurul raporu almak için başvuruda bulunmaktadır.

Engelli Rapor Alım Süresi

Engelli raporunu almak için geçen süre vatandaşın yaşadığı yere ve başvuruda bulunduğu yetkili hastaneye göre değişmektedir. Rapor alım süreçleri hastanenin yoğunluk durumuna göre değişirken kalabalık nüfuslu bölgelerde 3 ayı bulabilmektedir. Nüfus yoğunluğu daha az olan yerleşim yerlerinde engelli rapor alım süreleri daha kısa vadelerde olmaktadır. rapor almak isteyen vatandaşların öncesinde hastane ile temasa geçerek sağlık heyetinin yoğunluk durumunu kontrol etmesi ve ona göre başvuru yapması engelli raporunun daha kısa sürede çıkmasını sağlamaktadır.

  Engelli Raporunun Faydaları, Engellilere Tanınan Haklar

Engelli Raporu Başvuru Evrakları

Engelli sağlık kurulu başvurusu için gerekli olan belgeler bulunmaktadır. Engelli raporu alım şartlarına uyum sağlayarak yapılacak başvurularda tamamlanması gereken belgeler şunlardır;

Hastane tarafından verilecek olan belge Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi Başvuru sahibine ait olan 5 adet vesikalık fotoğraf

Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için başvuruda bulunan vatandaşların en az %40 ve üzerinde engel sahibi olmaları gerekmektedir. %40 ve üzerinde engel durumu var olan vatandaşların Engelli raporları başhekim tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu imza ile resmiyet kazanan başvurular belirtilen evraklarında tamamlanması ile heyet ve muayene kısmına geçmekte ve muayene yapan doktorların onayları ile düzenlenen rapor başhekimin imzasına sunulmaktadır.

Engelli Rapor Sorgusu Yapılması

Engelli rapor sorgulama işlemi 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Engelli rapor sorgulaması hangi yollardan yapılır şu şekilde sıralanmaktadır;

Sosyal Sigortalar Kurumu evrak kayıt ve takip sisteminden engelli rapor sorgulaması yapılmaktadır. İnternet üzerinden çevrimiçi engelli rapor sorgulaması yapılmaktadır. Raporun alındığı kuruma başvuruda bulunmak sureti ile sorgulama yapılmaktadır.

Raporlar üzerinde rapor sahibinin engel durumunun ve raporun geçerlilik süresinin belirtilmesi şarttır. E-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilen sorgulama işlemini internet kullanmayan vatandaşlar telefon ile ya da raporu temin ettikleri hastaneye bizzat başvurarak sorgulama yapmaları gerekmektedir.

E-Devlet Engelli Rapor Sorgulaması

E-devlet engelli raporu sorgulaması çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi sistemi üzerinden yapılan e-devlet kapısı rapor sorgulamaları için T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş sağlanmalıdır. Sorgulama yapacak olan vatandaşların ayrıca;

Nüfusa kayıtlı bulundukları il Doğum yılı Cilt no ve Güvenlik kodu gibi bilgileri tam ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerde sisteme giriş yapabilmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin sisteme giriş sağlaması için;

İkamet tezkere numarası Doğum yılı ve Güvenlik kodu gibi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır.
  2020 Güncel Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Bilgiler kontrol edilerek sisteme giriş sağlanmakta ve ‘bilgileri sorgula’ butonuna tıklanmaktadır. Bu şekilde engelli rapor sorgulama işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bilgilerin yanlış girilmesi durumunda sistem üzerinden sorgulama yapmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple sorgulama yapmak için istenen bilgilerin dikkatli olarak girilmesi gerekmektedir.

E-devlet üzerinden yapılan engelli rapor sorgulamalarında rapor ile ilgili bilgi alınması oldukça kolay ve hızlı bir şekilde olmaktadır. Engelli raporu sorgulaması yaparak rapora onay verilip verilmediği öğrenilmektedir.

Sağlık Raporu Kimlere Verilir?

SGK sağlık raporu ödeneği iş kazası, hamilelik ve hastalık nedeniyle çalışamayacak durumda olan vatandaşlara devlet tarafından verilmektedir. Sağlık raporu ya da iş görmezlik ödeneğinden faydalanmak için çalışamayan vatandaşların çalışamadıkları süreler için sağlık raporu almaları gerekmektedir. İş görmezlik ödeneği çalışamayan durumdaki vatandaşların mağduriyetini gidermek için SGK tarafından ödenmektedir. Sağlık raporu alma hakkına sahip olan vatandaşların iş kazası, hamilelik ve hastalık nedenleri ile çalışamayacak durumda olmaları gerekmektedir. Belirtilen durumları yaşayan vatandaşlar uzman doktor onaylı rapor ile raporda belirtilen süre kadar maaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan almaktadır.

Sağlık Rapor Sorgulaması

SGK sağlık rapor sorgulama işlemi internet üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılarak sağlanmaktadır. İş görmezlik ödeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurusu gerekmektedir. Başvuruları geçerli sayılan vatandaşlar rapor sorgulama işlemini e-devlet sistemi üzerinden yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu rapor sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır;

E-devlet sistemi web sayfasına giriş yapılmalıdır. Karşılaşılan ekran kimlik doğrulama ekranı olmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu 4A/4B iş görmezlik ödemesi görme sayfasındaki kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirerek giriş yapılmaktadır. Kimlik doğrulama işlemini yapmak için e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasının girişi yapılmalıdır. İstenen giriş bilgilerinin doğru olarak yazılmasının ardından e-devlet sistemine giriş işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Rapor sorgulama işleminde başvurunun ne aşamada olduğunu öğrenmek ve ayrıntılı bilgi almak mümkündür. Rapor parası miktarının ne kadar olduğunu öğrenmek için 4AB-işgörmezlik ödemesi görme sayfasına giriş yapılmalıdır.
  Engelli Raporu Almak İçin Gerekli Belgeler

Sağlık Raporu Alım Şartları

Sağlık raporu almak için gereken şartlar bulunmaktadır. 5510 sayılı kanunda belirtilen şartlar şunlardır;

Meslek hastalığı, iş kazası ve hamilelik nedeni ile geçici olarak çalışamama durumunun yaşanması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş olan sağlık kurumlarından ve yetkili olan hekimlerden raporların temin edilmesi gerekmektedir.

Köy ve mahalle muhtarları ile kendi hesaplarına bağımsız çalışan Rapor sahiplerinin prim borçlarının bulunmaması ayrıca yatarak tedavi görüyor olması gerekmektedir. Doğum nedeni ile alınan raporlarda doğum öncesi ve sonrasındaki süreler için yapılacak olan ödemelerde anneler yatarak tedavi şartı aranmadan ödenekten faydalanmaktadır.

Sağlık Raporu Hesaplama

Sağlık rapor hesaplama işlemi vatandaşın aldığı son 3 aylık maaş tutarının brüt toplamı ve 3 aylık prim gününün ayrı şekilde toplanması ile sağlanır. Sağlık raporu hesaplaması elde edilen 3 aylık brüt maaş tutarının 3 aylık prim gününe bölünmesi ile gerçekleşmektedir. Elde edilen sonuç raporda belirtilen gün sayısı ile çarpılarak hak sahiplerine ödenmektedir.

İş kazaları ile alınan raporlar geçici iş görmezlik ödeneklerinde istisna uygulamalar bulunmaktadır. İş kazası nedeni ile alınan sağlık raporlarında 90 günlük süreye bakılmadan rapor alınan her gün için ödeme yapılmaktadır.

Engelli Raporunun Faydaları, Engellilere Tanınan Haklar

Engelli Raporu ile Araç Alma Şartları

Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelli Raporu Yükseltme Nasıl Yapılır?

Engelli Raporu Yenileme Nasıl Yapılır?