Ekosistem nedir? Ekosistem ile ilgili kavramlar nelerdir?

1 yıl önce
© Ekosistem nedir? Ekosistem ile ilgili kavramlar nelerdir?

Ekosistem küçük bir su birikintisinden oluşabileceği gibi okyanustan da oluşabilmektedir. Kendi fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre ekosistemde uyum sağlayan canlılar, ekosistemin dengesinin sürmesine hizmet etmektedir.

Ekosistemin içerisinde bulunan varlıklardan birinin eksilmesi, ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Her canlı aynı ekosistemde yaşayamadığından, canlıların özelliklerinin o ekosisteme uygun olması gerekmektedir. Doğal çevre, ekosisteme örnek olarak gösterilebilmektedir. Canlılar ile cansız çevre sürekli etkileşimde olup biri olmadan diğerini düşünmek mümkün değildir. Doğal dengenin bozulması ekosistemin bozulmasına neden olmakta ve ekolojik sorunlar yaşanmaktadır.

Ekosistem Nedir?

Bir düzeni ifade eden ekosistem, bu düzen çerçevesinde bazı olguların oluşmasını sağlamaktadır. Ekosistemin bozulmasına sadece insanlar sebep olmamakta, zaman zaman bitkiler ve hayvanlar da ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Her ne kadar bitkilerin ve hayvanların ekosistem dengesini bozması mümkünse de insanın olmadığı bir doğal ortamda, ekosistem dengesinde bozulma yaşanmamaktadır. Ekosistemin sınırları belirgin olup geniş bölgeleri kapsamaktadır. Ekosistemin bozulması, çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz olarak etkilemektedir.

Ekosistemin temel unsurlarını toprak hava, bitki, iklim ve hayvan oluşturmakta olup çevrenin özelliklerinde etkili oldukları bilinmektedir. İklim şartlarının değişmesi durumunda ekosistemdeki canlılar olumsuz olarak etkilenmekte ve şartlara uyum sağlayamayan canlılar ölmektedir. Ekosistem denildiğinde her ne kadar akla canlı varlıklar gelse de ekosistem cansız varlıkları da kapsamaktadır. Ekosistemin önem arz etmesinden dolayı günümüzde bilim haline gelmiştir. Her ekosistemin kendine özgü bir iklimi ve canlı çeşitliliği vardır.

Ekosistem ile İlgili Kavramlar Nelerdir?

Ekosistemle ilgili bilinmesi gereken bazı kavramlar mevcuttur. Ekosistemin içerisinde yer alan cansız varlıklar; inorganik ve organik maddelerdir. Birincil üreticiler; yeşil bitkiler olup yaptıkları fotosentez canlılar dünyası için önem arz etmektedir. Organik maddelerin ortaya çıkarılmasında birincil üreticilerin etkisi vardır. Tüketiciler; bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıştırıcılar; organik maddeleri ayrıştıran mantar ve bakteri gibi canlılara denilmektedir.

Ekosistem içerisinde bulunan her canlı varlık, kendine düşen sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdür. Ekosistemin içerisinde bulunan canlılardan birinin bile görevini yerine getirmemesi, ekosistemin tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Ekosistemdeki canlılar birbirleri ile karmaşık ve çoklu bir ilişki içerisindedir. Ekosistemler kısmen kapalı bir denge oluştursa da tam bir ayrılık içerisinde değildir. Büyüklük olarak farklılık göstermelerinden dolayı ekosistemlerin sayıları son derece fazladır.