2022 Engelli (Özürlü) Maaşı Kimler Alabilir, Şartları Nelerdir ?

1 yıl önce


© 2022 Engelli (Özürlü) Maaşı Kimler Alabilir, Şartları Nelerdir ?

2022 Engelli maaşı alabilme şartları uygun raporun alınması, rapor oranının maaş alımı için elverişli olması ve raporun alındığı hastanenin geçerliliği bulunmasıdır. Engelli maaşlarının miktarı, engel oranına göre değişiklik göstermektedir. Maaşları PTT’ye yatırılır. Bunun yanında yalnız başvuru yapan engellilere değil, engelli yakınlarına da maaş hakkı tanınmıştır. Bakıma muhtaç engellilerin yakınlarına da maaş bağlanabilmektedir.

Makalede Neler Var?

Kimler Engelli Maaşı Alabilir? Engelli Maaşı Almak İçin İstenen Belgeler Engelli Maaşları Ne Kadar Olacak? Engelli Maaşlarını Etkileyen Etmenler Engelli Maaşları Hangi Gün Yatırılmaktadır? Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Engelli Maaşları Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir? Kimler Engelli Maaşı Alamaz? Engelli Maaş Başvurusunda Meydana Gelebilecek Sorunlar
Kimler Engelli Maaşı Alabilir?

Engelli maaşı almanın koşulları şu şekilde sıralanabilir:

Adına başvuru yapılan kişinin raporunda %40’ın üzerinde engelin bulunduğuna dair ibare yer almalıdır. Adına başvuru yapılan kişi 65 yaşını geçmemiş, 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri dikkate alınarak, herhangi bir gelir elde etmediği ispatlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Başvuru yapan bireyin çalışmıyor olması ve herhangi bir ek gelirinin bulunmaması gerekmektedir. Nafaka ödemesini gerektirecek bir durumun oluşmaması gereklidir.

Bu şartları sağlayan kişiler, eğer bu kişiler evden çıkamayacak durumdaysa yakınları engelli maaşı alabilmektedir.

Engelli Maaşı Almak İçin İstenen Belgeler

Engelli maaşı için istenen evraklar şu şekilde sıralanabilir:

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2 adet vesikalık fotoğraf Tam teşekkürlü devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu Vukuatlı nüfus kayıt örneği Muhtaçlık belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, bir gelir elde etmediğine dair belge Engelli maaşı başvuru dilekçesi Mal bildirimi belgesi

Başvuruda evden çıkmasında engel bulunmayanlardan kendilerinin gelmesi, evden çıkamayanlardan ise en yakınlarının gelmesi beklenir.

  2022 Engelli Maaşı – Özürlü Maaşı Ne Kadar 2020

Engelli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Engelli maaşı miktarı engel durumuna ve  engelin oranına göre değişiklik göstermektedir. Engelli maaşı alma şartları arasında yer alan engelli sağlık raporu alma, sağlık raporunun derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteren maaş miktarını  etkiler. Buna göre;

%40 ile %69 arasında engel oranına sahip kişiler için maaş tutarı 480 TL, %70 ve üzerinde engel oranına sahip kişilerde maaş tutarı 720 TL olarak belirlenmiştir. Engelli Maaşlarını Etkileyen Etmenler

Maaş tutarlarını etkileyen diğer faktörler şu şekilde sıralanabilmektedir:

Hanede çalışan sayısı Hanedeki ortak gelirin miktarı Hanenin kira, elektrik, su faturaları gibi giderleri,engelli bireyin bakıma muhtaç olma durumu Engelli bireyin yatalak olması hali Engelli bireyin evdeki konumu

Engelli bireyin evdeki konumundan  kasıt, evin babası mı, annesi mi, yoksa çocuğu mu olduğudur. Evin babasının veya evde maddi geliri sağlayan kişinin engelli durumunda olması halinde evde maddi gelir dengesi bozulacaktır. Bu durumda ev halkının düşeceği zor duruma karşın, devlet tarafından ek gelir destekleri kapsamında önlemler alınır. Bu önlemler kapsamında engelli maaşına ek olarak muhtarlık ve kaymakamlık yardımları gibi yardım türlerine başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca evde okuyan çocuk sayısı ile bağlantılı olarak okul yardımı imkanı da ailelere sağlanmaktadır.

Engelli Maaşları Hangi Gün Yatırılmaktadır?

Engelli maaşı yatma zamanı doğum tarihlerinin son hanesine göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda PTT üzerinden yatırılmakta olan maaş, yoğunluğu engellemek amacıyla doğum tarihlerinin son hanelerine göre gönderilmektedir. Bu kapsamda;

Doğum tarihinin son rakamı 0 veya 5 olan kişiler için ayın 5’inde, Doğum tarihinin son rakamı 1 veya 6 olan kişiler için ayın 6’ında, Doğum tarihinin son rakamı 2 veya 7 olan kişiler için ayın 7’sinde, Doğum tarihinin son rakamı 3 veya 8 olan kişiler için ayın 8’inde, Doğum tarihinin son rakamı 4 veya 9 olan kişiler için ayın 9’unda,
  2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Maaş almaktadır.

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı alma başvurusu yapmak için 2022 sayılı kanun göz önüne alınır. Bu kapsamda aylık başvurusu için, nüfus müdürlüğüne bağlı ikametgahın bulunduğu vakıf esas alınır. Kişilerin adrese dayalı olarak başvuru yaptıkları vakıflar, engelli maaşı alımı için vatandaşları yönlendirebilmektedir. Bu kapsamda engelli vatandaşlara ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 3 ayda bir verilen engelli maaşlarının başvuruları, şahsen ve yazılı olarak yapılmalıdır. Bu koşulun yerine getirilemediği durumlar için, engelli kimsenin en yakın olduğu vekil, onun yerine yazılı bir şekilde başvuruyu gerçekleştirebilmektedir.

Başvurunun vekil tarafından gerçekleştirilmesi için, yalnız bu başvuruda değil, engelli bireyin adının geçeceği tüm başvurularda, mahkeme kararı belirten bir vesayet söz konusu olmalıdır. Engelli bireyin vesayetinin mahkeme kararı ile verildiği kişi, engelli birey adına başvurularda bulunabilir ve yardımlardan yararlanabilir. Vekil ya da vasi tarafından yapılan başvurularda, engelli bireyin bakanlıklardaki dosyalarının içerisine vekalet ve vesayet kararının verilmesinin ardından aileye temin edilen belgenin örneği konur.

Tüm bunların haricinde engelli bireyin rehabilitasyon merkezleri ya da özel eğitim merkezlerine devam etmesi halinde, 18 yaşını doldurduğu gün itibariyle resmi rehabilitasyon merkezleri tarafından ailesine ya da vasiine engelli maaşı alma hakkına dair bilgilendirme yapılır. Özellikle zihinsel engel gibi durumlarda verilen rapor doğrultusunda yapılacak bilgilendirme kapsamında kişiler, zaten rehabilitasyon merkezlerine düzenli olarak yenileyerek teslim ettikleri engelli sağlık raporları ile maaş isteminde bulunabilmektedir.

Engelli Maaşları Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?

Engelli maaşlarını veren kurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Tüm belgelerin ve başvuru formlarının bu vakfa ulaşıyor olması, başvuruların değerlendirilmesi açısından önem taşır. Bunun yanında başvuruların yalnızca ikamet bölgesine bakan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne yapılması önemlidir. Aksi halde başvurular reddedilir.

  2020 Engelli Raporu Nasıl Alınır, Kimlere Verilir ?

Kimler Engelli Maaşı Alamaz?

Engelli maaşı alamayacak kişiler şöyle sıralanabilir:

İsmi veya nedeni fark etmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bir gelir ya da aylık alanlar İsteğe bağlı bireysel emeklilik primi ödeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı, uzun süreli sigortası işlenmesi gerekli bir işte çalışanlar ve sigorta primleri düzenli ödenenler Genel sağlık sigortalısı sayılanlar Muhtaçlık sınırına eşit veya sınırın üzerinde nafaka bağlanmış ya da bağlanması mümkün olanlar Muhtaçlık sınırında olanlar, bu nedenle mahkeme kararı ile bir kimseden düzenli olarak nafaka alan ya da gelir kapısı elde edenler Mahkeme kararı ile ilgili bir mevzuat kapsamında banka hesabında düzenli para bulunanlar Devamlı gelir sağlaması mümkün olanlar Kamuya açık kurum ve kuruluşlarda, tüm giderleri ve ihtiyaçları devlet tarafından karşılanarak bakılanlar (huzurevi, bakım merkezi gibi) Gerçek ya da tüzel kişilerce mal veya para miras bırakılanlar bu maaştan yararlanamamaktadır. Engelli Maaş Başvurusunda Meydana Gelebilecek Sorunlar

Engelli maaşı başvurusunda dikkat edilecekler şöyle sıralanabilir:

Eksik belge bulunması durumunda uzun vadeli bekleme süreleri ile karşılaşılabilir. Bu nedenle belgeler teslim edilmeden önce kontrol edilmelidir. Sağlık raporunun sürekliliği ve geçerlilik tarihi kontrol edilmelidir. Verilecek sağlık raporu fotokopisinin valilik tarafından ‘aslı gibidir’ ibaresiyle takdim edilmesi gerekmektedir. Verilecek belgelerin en yakın veli tarafından hazırlanması halinde mahkeme kararı ile vasi olarak atanan kişinin, mahkeme kararını bildiren kağıdı dosya içinde bulundurması gerekmektedir. Kağıtta ‘aslı gibidir’ ibaresi yer almıyorsa engelli maaşı alma hakkı iptal edilir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır

Engelli Raporu Yenileme Nasıl Yapılır

Engelli Raporuna İtiraz Süreci

Engelli Raporu Sorgulama İşlemi

Kaymakamlık Yardım Parası