2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yükseltme İşlemi Nasıl Yapılır?

1 yıl önce


© 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yükseltme İşlemi Nasıl Yapılır?

Engelli kurul raporu yükseltme işlemi alınan raporda belirtilen engel yüzdesinin zaman içerisinde arttığının düşünülmesi ile yapılacak bir işlemdir. Raporda yüzde şeklinde belirtilen iş gücü kaybı ile doğru orantılı olarak alınması hak edilen haklar da değişiklik göstermektedir. Bu nedenle engel durumunda değişiklik olmuşsa ya da engelin derecesinde artma varsa mutlaka raporla desteklenmesi gerekmektedir.

Engelli heyet raporu yükseltme, genel olarak yapılacak tetkiklerin ardından heyet tarafından yeniden değerlendirilir. Bu işlemin keyfi olarak yapılması durumu söz konusu değildir. Ortaya çıkan olağan şüpheler akabinde bu süreç sonuçlandırılır.

Makalede Neler Var?

Engelli Sağlık Raporu Yükseltme Adımları Rapor Sonucu Engelli Raporundaki Değişiklik Engelli Raporunun Yükseltilmesi İçin İtiraz Sağlık Kurulu Raporu Yükseltme İtirazları Hangi Durumlarda Yapılır? Engelli Sağlık Raporuna Kimler İtiraz Edebilir? İtiraz Sonucu Yükseltilen Engelli Raporu Ne Zaman Çıkar? Engelli Sağlık Raporunu Yükseltme İşleminde Ücretlendirme Engelli Raporu Yükseltirken İstenen Belgeler Engelli Raporu Yükseltme Dilekçesinin Özellikleri
Engelli Sağlık Raporu Yükseltme Adımları

Engelli sağlık raporu yüzdesinin yükselmesi için uygulanması gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

Daha önce alınmış engelli raporunun aslı veya tasdikli bir sureti ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. başvuruda, var olan engeli raporuna itiraz etmeniz gerekmektedir. Bunun için itiraz dilekçesi yazmalısınız. Raporun aslı veya tasdikli fotokopisi ile birilikte yazdığınız dilekçeyi müdürlüğe teslim etmelisiniz. Bu beyanınızla müdürlük, sizi gerekli muayene ve tetkikler için hastaneye sevk edecektir. Engelli raporunun yükseltilmesini isteme nedeninize bağlı olarak sevk alma ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu kapsamda eğer bir kurumun yönlendirmesi ile rapor almakta iseniz, rapor talep eden kurumdan sevk alarak hastaneye daha kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Örneğin işe alınma konusunda raporun yükseltilmesini istiyorsanız, alım yapacak firmanın engelli kontenjanına girme gibi nedenlerle rapordaki iş gücü yüzdesini yükseltmek istiyorsanız, alım yapacak kurumdan alınacak bir sevk kağıdı ile daha rahat işlem yapabilirsiniz. Bunun yanında yardım kuruluşları da hastanelere sevk vermektedir. Eğer engelli sağlık kurulu raporunu yükseltme talebinizin nedeni bir kuruluştan yardım almak ise, kuruluşun anlaşmalı olduğu hastanelere ya da yakınlardaki devlet hastanelerine sevk alabilirsiniz. Engelli raporuna itiraz dilekçesi kullanarak rapor yükseltme işlemi yapıyorsanız, sizi önceki raporu aldığınız hastaneden farklı bir hastaneye yönlendirir ya da sevk ederler. Eğer gittiğiniz bu diğer hastanenin belirlediği engel yüzdesi ile eski engel yüzdeniz aynı ise, raporunuz kesinleşir. Engelli raporuna itiraz sonucunda sevk edilen hastanenin verdiği rapor ile önceki hastanenin verdiği raporda belirtilen engellilik oranı farklı ise Sağlık Bakanlığı tarafından hakem hastane belirlenir. Hakem hastanenin yapacağı tetkikler sonucunda alınan rapor oranı, gerçek engel oranıdır ve artık itiraz hakkı tanınmaz.
  2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar?

Rapor Sonucu Engelli Raporundaki Değişiklik

Engelli raporuna itiraz sonucunda değişiklik yapılması iki yönlü olabilmektedir. Yapılan itiraza bağlı olarak raporda belirtilen yüzde artabileceği gibi azalabilir de. Raporun tekrar değerlendirilmesi aşamasında itiraz nedeni göz önünde bulundurulmaz. Kişi, yeniden değerlendirilir ve alacağı yeni rapora tamamen objektif olarak karar verilir.

Engelli Raporunun Yükseltilmesi İçin İtiraz

Engelli raporuna itiraz süreci hastaneden raporun alınmasından itibaren işlemektedir. Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından engelli raporu vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden alınacak rapor, Ulusal Veri Tabanı’na işlenmektedir. Veri Tabanı’na işlenen sağlık kurulu raporları üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle veriler içerisine işlenmiş raporların değiştirilmesi için Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Rapor sonuçlarında  bir yanlışlık görülmesi halinde hastane başhekimliğine de itirazlar iletilebilmektedir. Raporun alınmasından itibaren 3 gün içerisinde yapılacak itirazlar, direkt olarak hastane başhekimliklerine iletilebilmektedir. Raporun veriliş tarihi ile Veri Tabanı’na işleniş tarihi arasındaki fark olarak görülen bu 3 günlük süre, hastanenin işleyişi baz alınarak daha kısa da sürebilmektedir. Ancak veriler içerisinde yer alma süresi 3 günü geçmez. Eğer bu 3 gün içerisinde itirazınızı gerçekleştirirseniz, hastane de kabul ederse, aldığınız rapor süresince yaptığınız işlemleri hiç yapmamışsınız gibi tekrar yaptırabilir, tekrar sağlık muayenesinden geçebilirsiniz.

Sağlık Kurulu Raporu Yükseltme İtirazları Hangi Durumlarda Yapılır?

Rapor yükseltme itirazları şu durumların gerçekleşmesi halinde mantıklı olarak değerlendirilebilmektedir:

Eğer rapor üzerinde iş gücü kaybına bakarak karar verilen yüzdelik orandan rahatsızsanız, Raporunuzda bulunan ağır engellilik kısmında, doğru olmadığını düşündüğünüz bir ibare yer alıyorsa, Raporunuzda çalışabilir ibaresi yer alıyor, ancak siz çalışamayacağınızı düşünüyorsanız, Raporda olması gerekli olan ifadelerde eksiklik varsa rapor itirazını gerçekleştirebilirsiniz.

Bu seçeneklerin yanında rapor itirazları, alınması hedeflenen yardıma yönelik ifadenin yer almaması durumunda da değiştirilebilmektedir. Raporda engelli kişinin yatağa  bağımlı olduğu ya da ağır engelli olduğuna dair ifadenin yer almaması ya da raporda yazan yüzdelik engel durumunun hatalı olması durumunda sağlık raporuna itiraz gerçekleştirebilirsiniz.

  2020 Güncel Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Engelli Sağlık Raporuna Kimler İtiraz Edebilir?

Engelli sağlık raporuna itiraz edebilecek kişiler şöyle sıralanabilir:

Engelli bireyin kendisi Engelli bireyin birinci dereceden akrabaları Engelli bireyin vasisi ya da mahkeme kararı ile kişinin bakımını yapan kişi Engelli raporunu isteyen kurum

Bunlar engelli sağlık raporuna itiraz edebilme hakkına sahiptir.

İtiraz Sonucu Yükseltilen Engelli Raporu Ne Zaman Çıkar?

Yükseltilmiş engelli raporunun çıkma süresi yaklaşık olarak 20 gündür. Hastaneden hastaneye değişiklik gösteren bu süre zarfı içerisinde tetkikler daha detaylı bir şekilde yeniden yapılır. Eğer hastaneye yapılan başvurunun üzerinden 20 gün geçtiği halde raporunuzu alamadıysanız, hastanelerin hasta hakları birimine başvurmanız gerekmektedir.

Engelli Sağlık Raporunu Yükseltme İşleminde Ücretlendirme

Engelli raporu yükseltme ücreti rapor yükseltme ücreti başlığı altında alınmamaktadır. Ancak engelli raporlarının ücreti anlamında bazı farklılıklar görülmektedir. Hastaneden hastaneye değişen uygulamalar kapsamında engelli raporu alınırken ücret talep etmeyen hastaneler olduğu gibi bazı polikliniklerde ücret talep eden hastaneler de mevcuttur. Ücret talepleri ile ilgili düzenlemeler Sağlık Uygulama Tebliği başlığı altında yer alan bilgilere göre yapılmaktadır. Tebliğe göre sevkli maluliyet, meslek hastalığı, kontrol muayeneleri, ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Rapor başvurusunda bulunulması ya da raporun yükseltilmesi talebinde bulunulması halinde, alınacak yeni raporun oranının %0 çıkması halinde rapor ücreti alınacağı, tebliğ kapsamında belirtilmiştir.

Engelli Raporu Yükseltirken İstenen Belgeler

Engelli raporu yükseltmede istenen evraklar şöyle sıralanabilir:

İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış başvuru formu Eski raporun yanlış olduğunu beyan eden itiraz dilekçesi 2 adet vesikalık fotoğraf

Bu belgelerin hazır olması halinde başvuru alınabilmektedir.

Engelli Raporu Yükseltme Dilekçesinin Özellikleri

Engelli raporu yükseltme dilekçesi şu şekilde yazılmalıdır:

Dilekçenin muhatabı bulunduğunuz ilin sağlık müdürlüğü olmalıdır. Dilekçenin içerisinde sağlık kurulu raporunun yanlış olduğunu düşünmenizin nedeni, bunu hangi sebeplerle bağdaştırdığınız yazılı olmalıdır. Bu amaçla kullanılacak dilekçede sağlık kurulu raporunun bu şekilde kalması halinde kişinin hangi haklardan mahrum kalacağını belirtmelisiniz. Eğer sağlık kurulu raporunda belirtilen oran yükseldiğinde bunun engelli bireye herhangi bir getirisi olmayacaksa, talebinizin reddedilme olasılığı yüksektir. Dilekçede, rapor alacak bireyin T.C. kimlik numarasına ve raporun alındığı hastanenin bilgilerine yer verilmelidir. Bu sayede ciddi bir ihmal söz konusu ise hastane hakkında soruşturma açılması kolaylaşacaktır. Raporun alındığı tarihten çok uzun bir süre sonra yapılacak itirazlarda nedenler daha açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu itirazlarda raporun hatalı olduğunun hangi olay üzerine fark edildiğine kadar yazılması, itirazın değerlendirilmesini kolaylaştıracaktır.
  Engelli Raporu ve Sağlık Raporu Sorgulama İşlemleri

Rapor geçerlilik tarihi, alınış tarihi gibi sağlık kurulu raporu bilgilerine dilekçede yer verilmelidir.

Engelli Raporu Sorgulama

Engelli Raporuna İtiraz Nereye Nasıl Yapılır

Engelli Maaşı Alma Şartları

Engelli Maaşı Ne Kadar

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır – Nereye yapılır