2020 Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır ?

1 yıl önce


© 2020 Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır ?

Engelli maaşı başvuru mercii olarak dikkate almanız gereken noktalar ikametgahın bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Maaşın alınabilmesi için belge ve başvuruların bu vakfa iletilmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi için yalnızca ikamet adresinin bağlı olduğu vakfa müracaat edilmelidir. Yapılan müracaatlarda istenen belgeler hazırlandıktan sonra engelli maaşı başvuru belgesi doldurulmalıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal yardımlar konusunda her geçen gün çok çeşitli seçeneklere eğiliyor. Engelli maaşı talebi için başvurular da yine bu bakanlığa bağlı müdürlüklerce yapılmalıdır.

Makalede Neler Var?

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Engelli Maaşı Nereden Alınır? Engelli Maaşı Alabilme Şartları Engelli Maaşı Başvurusunda İstenen Evraklar 2020 Engelli Maaş Miktarı Engelli Maaşı Alımında Göz Önünde Bulundurulan Etmenler Engelli Maaşlarının Yatırılma Zamanı Engelli Maaşı Alması Sakıncalı Bulunan Kişiler Engelli Maaşı Başvurularında Dikkat Edilecek Unsurlar
Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelliler için maaş başvurusu için kişilerin adresine bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubeleri tercih edilmelidir. 2022 sayılı kanun uyarınca verilen bu maaş, engelli vatandaşlara ve ailelerine yardımcı olmak amacı taşır. 3 ayda bir verilen bu maaın başvuruları şahsen ya da yazılı olarak yapılabilmektedir.

Başvurunun engelli birey tarafından yapılamadığı hallerde, vekil ya da vasi başvuruyu gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda engelli bireyin yatağa bağımlı olması ya da evden çıkmaması gibi durumlarda vasi başvurusu alınacaksa, vesayetin kişide olduğuna dair mahkeme kararı da gerekli belgeler arasına eklenmelidir.

Engelli bireyin 18 yaşını aşmış olması şartı da göz önüne alınarak, 18 yaşını aştıkları andan itibaren engelli vatandaşların bu maaştan yararlanabilmeleri için herhangi bir yönlendirmeye ihtiyaçları yoktur. Ancak doğuştan gelen engeller kapsamında devam etmekte olunan bir rehabilitasyon merkezi varsa, merkez maaş alımı için yönlendirmede bulunabilmektedir. Resmi rehabilitasyon merkezlerinin sözlü olarak yapacağı bu yönlendirmede yine ev adresinin bağlı bulunduğu vakıf dikkate alınmaktadır. Kişiler, devam ettikleri rehabilitasyon merkezi için kullandıkları sağlık kurulu raporunu bu amaçla da kullanabilmektedir.

  2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yükseltme İşlemi Nasıl Yapılır?

Engelli Maaşı Nereden Alınır?

Engelli maaşı alımları PTT üzerinden yapılmaktadır. Bunun yanında maaşı başka bir banka hesabına yönlendirme durumu söz konusu olabilir. 3 ayda bir olarak verilen maaşların miktarları engel durumuna göre belirlenirken, maaşı almaya bir kez hak kazanan kişilerin rapor ya da başvuru yenileme problemleri ile uğraşmasına gerek yoktur.

PTT’ye yatırılan maaşlar, doğrudan kişinin TC numarasına olacak şekilde yatırılır ve kendisinden başka kimse bu ödeneği alamaz. Yalnızca noter tasdikli vekili bu ödemeyi PTT şubelerinden çekebilir.

Engelli Maaşı Alabilme Şartları

Engelli maaşı alma koşulları şöyle sıralanabilir:

Engelli maaşı başvurusunun adına yapıldığı kişi, %40 üzerinde engel durumuna sahip olmalıdır. Kişi 65 yaşını geçmiş olmamalıdır. Kişinin 18 yaşını doldurmuş olma şartı bulunmaktadır. Adına başvuru yapılan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Başvuru yapan engelli bireyin üzerine herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır. Kişinin maaş aldığı herhangi bir iş olmamalıdır ve kira geliri bulunmamalıdır. Nafaka ödenmesi gereken herhangi bir durum oluşmamalıdır.

Bu şartların sağlanması halinde engelli maaşı alımı gerçekleşecektir.  Yalnız beyanların tümünün belgelenebilir olması önem taşımaktadır.

Engelli Maaşı Başvurusunda İstenen Evraklar

Engelli maaşı için istenen evraklar şöyle sıralanabilir:

Mal bildirimi beyanı Engelli maaşı başvuru dilekçesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, başvuru yapılan kişi üzerine herhangi bir mal varlığı bulunmadığını bildiren belge Muhtaçlık belgesi Vukuatlı nüfus kayıt örneği Sağlık raporu 2 adet vesikalık fotoğraf C. kimlik belgesi aslı ve fotokopisi

Başvuru için evden çıkabilen engelli bireylerden bireysel başvuru alınmalıdır. Evden çıkamayanların ise birinci derece akrabalarının ya da vasilerinin başvuru yapması beklenmektedir.

2020 Engelli Maaş Miktarı

Engelli maaşları tutarı engel durumu ve engelin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Engelli olduğu ve tüm şartları sağladığı halde çalışmaya elverişli olunduğu için maaş alamama durumu meydana gelebilmektedir. Engelli raporlarının durumuna göre belirlenen engelli maaşı miktarları şöyle açıklanabilir:

%40 altı raporu bulunanlar maaş alamazlar. %40 ile %69 arasında engel oranına sahip kişiler için maaş tutarı 480 TL olarak belirlenmiştir. %70 ve üzeri engel durumuna sahip kişiler için maaş tutarı 720 TL’dir.
  Engelli Raporunun Faydaları, Engellilere Tanınan Haklar

Engelli Maaşı Alımında Göz Önünde Bulundurulan Etmenler

Engelli maaşı alımını etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir:

Evdeki çalışan sayısı Eve giren gelirin toplam hesaplamasında elde edilecek tutar Evin kira, elektrik, su faturaları ve diğer giderleri Engelli bireyin bakıma muhtaç olma durumu Engelli bireyin yatağa bağımlı olup olmaması durumu Engelli bireyin evdeki rolü

Engelli bireyin evdeki rolünden kasıt, evde anne ya da baba mı yoksa çocuk mu olduğu konusudur. Maddi geliri sağlamakla mükellef kişinin engelli olması durumunda aile daha fazla zorlanacaktır. Devlet tarafından böyle ailelere ek gelir desteği sunulmaktadır. Bu destekler de kaymakamlık  vasıtasıyla verilmektedir. Ayrıca evde okula giden çocuk sayısına uygun olarak da çeşitli kaynaklardan gelir elde etme yolu açıktır.

Engelli Maaşlarının Yatırılma Zamanı

Engelli maaşlarının yatırıldığı günler 3 ayda bir olmak üzere, doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda maaşların yatırılma zamanları şu şekilde sıralanabilir:

Ayın 5’inde maaş alacaklar: doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar Ayın 6’sında maaş alacaklar: doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar Ayın 7’sinde maaş alacaklar: doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar Ayın 8’inde maaş alacaklar: doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar Ayın 9’unda maaş alacaklar: doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar

Şeklinde düzenlenmiştir.

Engelli Maaşı Alması Sakıncalı Bulunan Kişiler

Engelli maaşı alamaz durumda olan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu kapsamda engelli maaşı alamayacak kişiler şöyle sıralanabilir:

Herhangi bir geliri olduğuna dair kayıt Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bulunanlar. Burada gelirin ismi veya özelliği fark etmemektedir. İsteğe bağlı bireysel emeklilik primi ödeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı, uzun süreli sigorta yatırılması planlanmış işlerde çalışanlar Genel sağlık sigortası kapsamına alınanlar Muhtaçlık sınırına eşit derecede veya sınırın üzerinde nafaka bağlanmış olanlar Muhtaçlık sınırında ya da sınırın üzerinde nafaka bağlanması konusunda herhangi bir pürüz yaşamayacak şartlara sahip olanlar Muhtaçlık sınırı dolayısıyla düzenli gelir elde edenler Mahkeme kararı ile hesabına düzenli para girişi gerçekleşenler Devamlı gelir sağlaması mümkün olanlar Kamuya ait huzurevi, bakımevi gibi kuruluşlarda tüm masrafları devlet tarafından karşılanarak bakılanlar Mal veya para şeklinde miras kabul edenler
  2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bu kişiler engelli maaşı alımı başvurusu yapamazlar.

Engelli Maaşı Başvurularında Dikkat Edilecek Unsurlar

Engelli başvurusunda dikkat edilecekler şöyle sıralanabilir:

Belgelerinizin tam olduğuna emin olun. Belgelerde meydana gelecek bir eksiklik başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Bunun yanında belge geçerliliği de gereklidir. özellikle muhtaçlık belgesinde imza eksikliği sorunu ile fazlasıyla karşılaşılmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için yapılması gereken belgeyi dosya içerisinde teslim ederken kontrol ettirmektir. Sağlık raporunun güncelliği kontrol edilmelidir. Sağlık raporları genellikle 2 yılda bir güncellenmektedir. Bazı durumlarda son geçerlilik tarihi bulunmayan sağlık raporlarının da verilmesi söz konusu olmaktadır. Ancak raporda son geçerlilik tarihi varsa, tarih kontrol edildikten sonra başvuru için kullanılmalıdır. Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın alacağı sağlık raporunun fotokopisi, valilik tarafından aslı gibidir ibaresi ile mühürlenmelidir. Vasi kararı ile engelli maaşı başvurusu yapılan durumlarda, vasinin varlığı için mahkemeden alınan belgenin hem aslı, hem fotokopisi dosya içerisinde yer almalıdır.

Engelli Raporu Yükseltme

KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR

Engelli Raporu Yenileme Nasıl Yapılır

Kaymakamlık Yardım Parası Sorgulama