2020 E-Devlet TC No İle Doğum Rapor Parası Sorgulama

1 yıl önce


© 2020 E-Devlet TC No İle Doğum Rapor Parası Sorgulama

E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile doğum rapor parası sorgulaması yapılabildiği gibi rapor ile ilgili süreç de sorgulanabilmektedir. Doğum rapor parasını sadece çalışan ve doğum yapan kadınlar alabilmektedir. Ayrıca SSK kurumu üzerinden sigortalı olmaları gereklidir. Ev hanımı olan ve eşi SSK üzerinden sigortalı olan kadınların doğum rapor parası için başvuruda bulunabilmeleri mümkün değildir. Her çocuk için doğum parası alınabilmektedir. Ancak tek sefer alınan bir paradır.

Kadınların doğum iznine ayrıldıkları süreyi kapsamaktadır. Doğum tarihinden önceki üç aylık süreç içerisinde alınan maaş miktarı üzerinden hesaplaması yapılmaktadır. Doğum parasının hesaba aktarılma süresi maksimum 2 haftayı bulabilmektedir. Ama ortalama 1 hafta içerisinde tamamlanan bir süreçtir.

Makalede Neler Var?

E-Devlet T.C. No İle Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulaması Nasıl Yapılır? E-Devlet T.C. No İle Doğum Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır? Doğum Rapor Parası Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir? Doğum Rapor Parası İçin Başvuru Yapılabilecek Kurumlar Nelerdir? Doğum Rapor Parası Nasıl Alınır? Doğum Rapor Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır? Çalışan Bir Annenin Alabileceği Diğer Doğum Destekleri Nelerdir? Doğum Rapor Parası Nereye Yatar? Doğum Rapor Parası Haciz Edilebilir Mi? Doğum Raporu Parası İçin Babalar Başvuru Yapabilir Mi?
E-Devlet T.C. No İle Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet’ten T.C. no ile doğum yardımı başvuru sorgulaması için yapılması gerekenler şunlardır:

https://turkiye.gov.tr adresine giriş yapılması gereklidir. Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır. E-devlet sistemine giriş yapma ekranı açılmaktadır. Bu ekrandan e-devlet şifresi ile, mobil imza ile, elektronik imza ile, T.C. kimlik kartı ile veya bağlı bulunulan banka ile giriş yapılabilmektedir. E-devlet şifresi ile giriş yapma seçeneği seçildiğinde, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi istenmektedir. E-devlet şifresi herhangi bir PTT şubesinden ücreti karşılığında alınabilmektedir. C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Açılan sayfadan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başlığı seçilmelidir. Bu kurum aracılığı ile yapılabilecek işlemler içerisinden Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama başlığı seçilmelidir. Açılan sayfadan doğum yardımı için yapılan başvurunun sonucunun ne olduğu, değerlendirme sürecinin hangi aşamasında olunduğu veya yardımın alındığı tarih gibi bilgiler görülebilmektedir.
  Ziraat Bankası Süt Parası Nasıl Alınır?

E-Devlet T.C. No İle Doğum Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet’ten T.C. no kullanarak doğum parası sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Ardından ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan arama kısmına 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme yazılmalıdır. Alternatif olarak e-hizmetler listesine girilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altındaki 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme de seçilebilmektedir. Ardından açılan sayfadan çalışan annelerin doğum parası olarak ne kadar aldığı ile ilgili detaylar görülebilmektedir. Doğum Rapor Parası Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Doğum rapor parası şartları aşağıdadır:

Doğum için alınan raporun başlangıç tarihinde hala çalışıyor olarak gözükülmesi gereklidir. Rapor başlangıç tarihinden önce işten çıkartılan kadınların doğum rapor parası başvuruları kabul edilmemektedir. Doğumun gerçekleştiği tarihten 1 yıl öncesine kadar en az 90 gün ödenmiş prim gününün olması gereklidir. Doğum izni süresi içerisinde para karşılığı herhangi bir işte çalışanlar doğum rapor parası alamamaktadır. Doğum parası almak için gösterilecek olan raporda belirtilen izin tarihlerinde iş yerinde çalışmaya devam etmiyor olunması gereklidir. Hamilelik dönemi içerisinde düşük yapmış olan kadınlar doğum parası alamazlar. Ancak sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına almış olan veya ölü doğum yapmış olan kadınlar doğum rapor parası alabilmektedirler. Ortada gerçekleşmiş bir doğumun olması şartı aranmaktadır. Doğum Rapor Parası İçin Başvuru Yapılabilecek Kurumlar Nelerdir?

Doğum rapor parası başvuru kurumları aşağıda sıralanmıştır:

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri üzerinden başvuruda bulunularak alınabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın resmi web sitesi olan https://ailevecalisma.gov.tr üzerinden alınabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Bu vakıflar ilçelerin kaymakamlıklarına bağlıdırlar. Doğum Rapor Parası Nasıl Alınır?

Doğum rapor parası almak için hastanede doğum yapılması durumunda herhangi bir başvuruya gerek kalmamaktadır. Doğum kayıtları otomatik olarak hastane tarafından sisteme düşürüldüğü için doğum parası için de gerekli bilgilendirme yapılmış olmaktadır. Annenin hastane kayıtlarında bulunan hesap numarasına paranın aktarılması, SGK ile sağlık kuruluşu arasında gerçekleşen bir işlemdir. Bu durumda annenin iş yerine başvurarak gerekli raporu onaylatması gereklidir.

  Doğum Rapor Parası Hesaplama | Ne Kadar Doğum Parası Alırım?

İş yeri de Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden raporu görüntüleyerek onaylamaktadır. E-rapor sistemine erişim sağlayamayan bir iş yerinde çalışılması durumunda ise; hastanenin verdiği raporun iş yerine elden teslim edilmesi gereklidir. Ancak doğumun hastanede yapılmamış olması durumunda takip edilecek adımlar aşağıda belirtilmiştir:

Doğum rapor parası için başvuruda bulunulabilecek kuruluşlardan herhangi bir tanesine; ebeveynlerim kimlik belgesi, çocuğun kimlik belgesi, doğum raporu ve doğum parası başvuru formu ile gidilmesi gereklidir. Başvuru işlemleri ilgili kurumda gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme süreci sonrasında başvurunun onaylanması halinde doğum parası aileye aktarılmaktadır. Doğum Rapor Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum rapor parası hesaplaması şöyle yapılmaktadır:

2019 yılında asgari ücret üzerinden doğum rapor parası hesaplaması yapılsın. Asgari brüt ücret 2.558 TL olmaktadır. 3 aylık brüt ücretin hesaplanması gereklidir ve 7.674 TL olarak bulunmaktadır. 3 aylık günlük brüt ücret hesaplanmalıdır. Bunun için 7.674 TL’nin 90’a bölünmesi gereklidir. 85.26 TL bulunmaktadır. Bir gün için verilen doğum parası, günlük brüt ücretin üçte ikisidir. Yani 85.26 TL’nin üçte ikisi olan 56.84 TL’dir. Doğum rapor parası doğum izni süresince verilmektedir ve doğum izni doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olarak kullanılabilmektedir. 16 hafta 112 gün olarak hesaplanmaktadır. Buna göre 56.84 TL 112 ile çarpıldığında 6.366,08 TL bulunmaktadır. İkiz çocuk sahibi olanlar için doğum rapor parası hesaplaması farklı olmaktadır. Normalde 16 hafta olan doğum izni, ikiz çocuk sahibi olanlarda 20 hafta olmaktadır. Dolayısı ile asgari ücret ile çalışan bir kadın, ikiz çocuk doğurduğunda; 140 günlük izin için toplamda 7.957,60 TL para almaktadır. Çalışan Bir Annenin Alabileceği Diğer Doğum Destekleri Nelerdir?

Çalışan annelere verilen doğum destekleri şunlardır:

İlk çocuğunu doğuranlara 300 TL doğum yardımı yapılmaktadır. İkinci çocuk doğduğunda 400 TL yardım verilmektedir. Üçüncü çocuğunu doğuranlara verilen yardım tutarı 600 TL olmaktadır. Süt parası veya emzirme ödeneği adı altında 149 TL ödenmektedir.
  SGK Devletin Hasta Bezi Yardımı Nasıl Alınır?

Doğum Rapor Parası Nereye Yatar?

Doğum rapor parasının yatırılması için herhangi bir banka hesabı tanımlamak mümkündür. Ancak banka hesabının tanımlı olmaması durumunda, direkt ikametgah adresine en yakın PTT şubesine para aktarılmaktadır. Bu para doğum yapan kadının adına yatırılmaktadır. Dolayısı ile kimlik belgesi ile beraber annenin gidip PTT şubesinden alabileceği bir yardımdır.

Doğum Rapor Parası Haciz Edilebilir Mi?

Doğum rapor parasının haczi mümkün değildir. Doğum rapor paraları vergi kesintisi yapılmadan verilen paralardır ve kesintiye uğramadığı gibi ailelerin elinden alınabilecek bir para da değildir. Aile borçlu dahi olsa, hacze konu olan bir durumu da olsa; doğum rapor parası haciz edilmemektedir.

Doğum Raporu Parası İçin Babalar Başvuru Yapabilir Mi?

Babaların doğum parası başvurusu kabul edilmektedir. Ancak doğum rapor parası annenin adına yatırıldığı için PTT şubelerinden babalar alamamaktadır.

Çalışan Anne İçin Bakıcı Parası Alma Şartları

Doğum Borçlanması Emekliliği Öne Çeker Mi?

Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama

Süt Parası

Doğum Yardımı